SPORT•GOUDA gaat voor groen

Sinds december rijden de nieuwe elektrische auto’s van SPORT•GOUDA al rond en inmiddels zijn de zonnewarmte collectoren en zonnepanelen op het dak van het Groenhovenbad opgeleverd. SPORT•GOUDA is in samenwerking met de gemeente Gouda bezig aan een verduurzamingsslag en zet hiermee, ten aanzien van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid en de energietransitie in Gouda, een flinke stap in de duurzame richting. Op vrijdag 6 maart werden de zonnecollectoren en -panelen op het Groenhovenbad officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van wethouder duurzaamheid Hilde Niezen.

Energiebesparing sportaccommodaties

In 2016 presenteerde de gemeente Gouda het uitvoeringsprogramma duurzaamheid met als doelstelling Gouda te laten behoren tot de duurzaamste gemeenten van Nederland. In dit programma zijn ook de circa 80 sportaccommodaties in Gouda meegenomen. SPORT•GOUDA heeft een deel van deze accommodaties in beheer: zwembad, sporthallen en ook veel buitenvelden van sportclubs. In het kader van de verduurzaming van de energievoorziening zijn er de afgelopen jaren al maatregelen getroffen bij diverse sportaccommodaties.

Na zonnepanelen op het dak van sporthal de Zebra en sportcentrum de Mammoet is nu ook het dak van het Groenhovenbad vol gelegd met zonnecollectoren en zonnepanelen. Op vrijdag 6 maart werden de collectoren en panelen officieel in gebruik genomen. Hilde Niezen, wethouder duurzaamheid van de gemeente Gouda, vertelde aan de aanwezigen dat zij blij is dat er steeds weer nieuwe stappen worden gezet in het verduurzamen van Gouda. Het Groenhovenbad is één van de panden die als voorbeeld kunnen dienen ter inspiratie van de Goudse inwoners om zelf aan de slag te gaan.

Zonnepanelen en -collectoren

SPORT•GOUDA is in opdracht van én in samenwerking met de gemeente Gouda begonnen aan de verduurzaming van de sportaccommodaties. In 2018 hebben sporthallen de Mammoet en de Zebra zonnepanelen op het dak gekregen, goed voor 83.600 kWh (Mammoet) en 23.750 kWh (Zebra). Afgelopen periode is ook de laatste hand gelegd aan de 514 zonnepanelen op het dak van het Groenhovenbad met een jaarlijkse opbrengst van zo’n 166.000 kWh. Naast de zonnepanelen ligt er op het dak van het Groenhovenbad 220 m2 aan zonnewarmte collectoren. Deze collectoren worden gebruikt voor de verwarming van het douchewater en leveren 334 GJ (93.000 kWh) ofwel een half jaar aan duurzaam verwarmd tap- en douchewater, ook in de winter.

Groen wagenpark en led verlichting

Het wagenpark van SPORT•GOUDA bestaat sinds afgelopen december uit twee volledig elektrisch rijdende auto’s en een bakfiets. Daarnaast wordt gefaseerd alle verlichting in de sporthallen vervangen door ledverlichting. SPORT•GOUDA zet hiermee een stap vooruit in de toekomst die vraagt om duurzame maatregelen. In 2040 wil de Gemeente Gouda aardgasvrij en CO2-neutraal zijn.

Verduurzaming sportverenigingen

Inmiddels zijn ook enkele sportverenigingen in samenwerking met SPORT•GOUDA bezig om de verenigingsgebouwen te verduurzamen of van zonnepanelen te voorzien. SPORT•GOUDA start in samenwerking met de gemeente Gouda, ODMH en Sportservice Zuid-Holland binnenkort een nieuwe informatieronde voor verenigingen die aan de slag willen met duurzaamheid. Meer informatie hierover ontvangen de Goudse verenigingen binnenkort.

9 maart 2020