Rijbewijs vanaf 26 mei geschikt om in te loggen via DigiD

Vanaf 26 mei zijn nieuwe rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst online in te loggen met DigiD op websites van de overheid, zorg en pensioenfondsen. Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van diegene die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. De inwoner kan in de toekomst zelf beslissen of hij wil inloggen met het rijbewijs.

Voor inwoners blijft per 26 mei het gebruik van het rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs of identiteitsbewijs hetzelfde.

Bezwaar tegen rijbewijs met inlogfunctionaliteit
Tot de invoering van de wet Digitale Overheid is er voor inwoners die bezwaar hebben tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit de mogelijkheid om een rijbewijs zonder deze functionaliteit aan te vragen. Dit gaat als volgt:

1.    Voordat de inwoner het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente stuurt hij of zij een schriftelijk verzoek naar de RDW. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
- naam zoals vermeld op het rijbewijs
- adres
- geboortedatum
- handtekening

2.    Het verzoek wordt gestuurd naar:
RDW, t.a.v. Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam

3.    De inwoner krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst bij de RDW bericht wanneer het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente.

4.    De inwoner vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente.

5.    Na aanvraag ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip na 5 werkdagen klaar bij de gemeente.

6.    Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs, na inlevering van het oude rijbewijs, krijgt de inwoner een nieuw rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit. 

Let op:

  • De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op het rijbewijs zijn hetzelfde als voor het aanvragen van een regulier rijbewijs met de nieuwe chip.
  • Wanneer een inwoner een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit heeft gekregen, is het niet mogelijk de inlogfunctionaliteit op een later tijdstip weer toe te voegen aan hetzelfde rijbewijs. Dan moet de inwoner opnieuw een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
  • Voor inwoners zonder geldig woonadres in Nederland is het niet mogelijk om een rijbewijs met inlogfunctionaliteit te krijgen. Deze groep vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente via een 394 formulier (inwoners zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland) en krijgt standaard een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.

Beeldmerk op rijbewijs
Op de achterkant van het rijbewijs (uitgegeven vanaf 26 mei) staat een nieuw beeldmerk dat aangeeft dat het rijbewijs een inlogfunctionaliteit heeft.

rijbewijs nieuwe chip
Een voorbeeld van een rijbewijs met het beeldmerk