Right to Challenge: Daagt u de gemeente uit?

Kunt u een gemeentelijke taak goedkoper of beter uitvoeren? Daag dan de gemeente Gouda uit. Gouwenaars kunnen vanaf nu een beroep doen op het 'Right to Challenge'.

"Het is een nieuwe manier om je in te zetten voor je stad. Een manier die betrokken inwoners meer verantwoordelijkheid en invloed geeft", aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (burgerparticipatie).

De gemeente heeft afspraken met (markt)partijen om bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren. Right to Challenge betekent dat inwoners in de wijk of stad (een gedeelte van) deze taken over kunnen nemen. Een voorbeeld is het overnemen van groenbeheer of de herinrichting van een plein of straat. Ook gemeentelijke taken in de zorg of op het gebied van sport of vervoer kunnen 'uitgedaagd’ worden.

Wanneer kun je een challenge indienen?

Dat kan als:

  • de challenge een huidige lokale voorziening of gemeentelijke taak betreft;
  • de initiatiefnemers verbonden zijn aan het gebied;
  • het initiatief een maatschappelijke meerwaarde heeft;
  • de betrokken initiatiefnemers aannemelijk maken dat zij de prestatie kunnen leveren;
  • de initiatiefnemers draagvlak voor hun idee kunnen aantonen bij betrokken bewoners;
  • niemand door het initiatief wordt geschaad;
  • de initiatiefnemers juridisch georganiseerd (bijv. in een stichting of vereniging) zijn;
  • de kosten voor de uitvoering niet hoger dan de huidige kosten zijn;
  • de indieners afspreken het initiatief gedurende een afgesproken periode uit te voeren.

Taken die exclusief zijn voorbehouden aan de overheid kunnen niet worden ‘gechallenged’. Denk hierbij aan wettelijke taken zoals de uitgifte van paspoorten, bevolkingsregistratie, handhaving en toezicht en het verstrekken van vergunningen.

Meer informatie over het Goudse Right to Challenge is te vinden op www.gouda.nl/goedidee. Zie voor voorbeelden van gerealiseerde challenges in Nederland www.lsabewoners.nl/voorbeelden-rtc.

Werkplaats Gouda
(Persbericht: 08-02-2017)