Reactie burgemeester op verlengde maatregelen

Het kabinet maakte dinsdagavond 21 april bekend dat de coronamaatregelen verlengd worden. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Burgemeester Verhoeve geeft een reactie op de verlenging van de maatregelen.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Sinds half maart 2020 zijn ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Maatregelen die diep ingrijpen op onze dagelijks leven en veel impact hebben. Ik leef met u mee en ook ik kijk uit naar een vrije en open samenleving waarin we elkaar weer ‘traditioneel’ kunnen ontmoeten en we weer gewoon onze dagdagelijkse dingen kunnen doen. 

Helaas is dat nu nog niet mogelijk. Sterker nog, we zullen er aan moeten wennen dat we echt nog langer in een anderhalvemetersamenleving met elkaar leven. Het kabinet heeft besloten dat de maatregelen voor het grootste deel nog langer van kracht zullen blijven tot 20 mei. 

Er zijn voorzichtige versoepelingen. Dat is niet voor niets. We moeten ons blijven realiseren hoe kwetsbaar onze gezondheid en die van de mensen om ons heen is. De versoepeling zal met kleine stapjes gaan.

Dit jaar geen traditionele Lintjesregen, Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Ook de Ramadan zal voor een grote groep Gouwenaars op een andere manier ingevuld moeten worden. Ingrijpend. Ik heb een groot vertrouwen in de wijze waarop we als Gouwenaars dit zullen doen, zoals de afgelopen weken ook reeds zagen. Alleen samen kunnen we corona aan."

Bekijk de website van de Rijksoverheid om meer over de verlenging van de maatregelen en de uitzonderingen te lezen.

21 april 2020