Reactie burgemeester gedeeltelijke lockdown

Vanavond, 13 oktober, vond er weer een persconferentie plaats over het coronavirus in Nederland en de aangescherpte maatregelen. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt: een gedeeltelijke lockdown. In dit nieuwsbericht leest u de reactie van burgemeester Pieter Verhoeve op deze aankondiging.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over alle aangescherpte maatregelen.

Reactie Burgemeester Verhoeve:

"Het gaat niet goed. De coronacijfers blijven stijgen en we zitten in Nederland bijna op het niveau van ‘zeer ernstig’. Die boodschap maakte het kabinet vanavond duidelijk. Daarom heeft het kabinet besloten tot het treffen van extra maatregelen. Zo moet de horeca tijdelijk dicht en amateursporten voor volwassenen moeten tijdelijk stoppen. Ook de cultuursector wordt opnieuw geraakt. Het is aangrijpend dat deze sectoren getroffen worden, terwijl ze de afgelopen periode al veel maatregelen te verwerken kregen. Ik leef met hen mee. 

Ook het samenkomen met familie, vrienden, voor bijvoorbeeld verjaardagen of een kopje koffie, wordt nog verder ingeperkt. Dingen die het leven leuker maken, juist in deze moeilijke tijd. Het zijn zware tijden, met name voor o.a. ondernemers, ouderen, patiënten, politie, handhavers en zorgpersoneel. Ik begrijp heel goed dat het lastig is om u te houden aan de maatregelen. We verlangen terug naar de tijden waarin alles mocht en kon. Helaas, moeten we hier echt de komende tijd nog doorheen. Reguliere zorg komt zwaar onder druk te staan. Belangrijke operaties kunnen niet plaatsvinden omdat de bedden nodig zijn voor coronapatiënten. Het zal uw vader, moeder, partner of kennis maar zijn die niet geholpen kan worden. Ik roep u op om gehoor te geven aan de maatregelen. Wanneer we dit allemaal doen en onze schouders er de komende tijd onder zetten, kunnen de maatregelen op den duur weer versoepeld worden."

13 oktober 2020

201013_Maatr_14Okt_NL_def_1080x1350