Update 12 juni: reactie burgemeester op autobranden

Sinds begin mei zijn er in verschillende wijken in Gouda autobranden geweest. De politie onderzoekt de autobranden. Via deze pagina informeren wij u over de laatste stand van zaken. Laatste update: 12 juni.

Update 16 september 2019

Via politienieuws: "Verdachten in onderzoek naar autobranden aangehouden". Bekijk het nieuwsbericht op politie.nl

Update 12 juni 2019

Burgemeester Salet: "Op vrijdag 31 mei vond de laatste autobrand in Gouda plaats. Dat betekent dat er al 11 nachten op rij geen branden hebben plaatsgevonden. Ik ben blij met die ontwikkeling, maar ben zeker ook voorzichtig. De politie heeft tot op heden, ondanks de vele inzet en het onderzoek, nog geen verdachte(n) aangehouden. Dat betreur ik, met name omdat er daardoor nog steeds een gevoel van onrust wordt ervaren in Gouda.

Gedurende een periode van 2,5 week heeft de politie kunnen beschikken over de maatregel preventief fouilleren die vanochtend, woensdag 12 juni, om 4.00 uur is afgelopen. Ondanks het feit dat deze maatregel de politie heeft geholpen is, in overleg met het OM, besloten de termijn voor preventief fouilleren op dit moment niet opnieuw te verlengen. De reden daarvoor is dat er al anderhalve week geen autobranden hebben plaatsgevonden en preventief fouilleren dan een te zwaar middel is om mee door te gaan. Wel zijn er recent, op verzoek van de politie, vier tijdelijke camera’s geplaatst in Plaswijck. Deze tijdelijke camera’s zijn aanvullend op de 98 permanente camera’s die Gouda momenteel heeft. Daarnaast blijft de politie zowel met toezicht als ook in de opsporing de komende periode nog actief. Ook zijn in diverse wijken nog buurtwachten actief voor extra ogen en oren. Ik waardeer die inzet van actieve inwoners heel erg en ik blijf oproepen om verdachte situaties direct te melden via 112!

Weet u meer over de autobranden en de eventuele dader(s)? Meld dat dan bij de politie of, als u dat liever anoniem doet, bij Meld Misdaad Anoniem.” 

 

Update 5 juni 2019

Burgemeester Salet: "De afgelopen nachten hebben er geen autobranden in Gouda plaatsgevonden. Daar ben ik heel blij mee. Echter, tot op heden is er nog geen verdachte opgepakt en bestaat de kans dat er nog geen einde is gekomen aan de reeks autobranden.

De termijn van mijn tweede besluit tot preventief fouilleren is sinds vanmorgen afgelopen en ik heb daarover overleg gehad met de politie en het Openbaar Ministerie. De politie heeft aangegeven erg geholpen te zijn met de mogelijkheid om binnen de aangewezen gebieden preventief te fouilleren. Deze maatregel heeft de afgelopen twee weken voor de politie relevante informatie opgeleverd die bijdraagt aan het opsporingsonderzoek. Daarbij is de maatschappelijke onrust in Gouda nog niet geweken. Daarom heb ik besloten om de termijn van preventief fouilleren nogmaals te verlengen tot woensdag 12 juni 4.00 uur. Het gaat hierbij om dezelfde gebieden als vorige week. Daarnaast zet de gemeente vanaf woensdagnacht extra inzet in van Stadstoezicht en BOA’s in opleiding die in de nachtelijke uren surveilleren in Gouda. Natuurlijk blijft de politie ook volop inzetten op opsporing van de verdachte, zowel zichtbaar als onzichtbaar."

Bekijk het besluit van de burgemeester: 'Verlenging aanwijzing veiligheidsrisicogebied in verband met autobranden - 5 juni'.

 

Update 29 mei 2019

Burgemeester Salet: "Vorige week vrijdagavond is het besluit om preventief te kunnen fouilleren door de politie ingegaan. Dit besluit liep af woensdag 29 mei om 4.00 uur. Na overleg met politie en Openbaar Ministerie heb ik besloten om de termijn van preventief fouilleren te verlengen tot woensdag 5 juni 4.00 uur. Het betreft hier dezelfde wijken met een kleine uitbreiding.

De autobranden zijn helaas nog niet gestopt en het middel preventief fouilleren geeft de politie meer mogelijkheden. Preventief fouilleren is een zwaar middel dat vooraf bekend gemaakt moet worden en ook proportioneel ingezet dient te worden. Vandaar dat het juridisch niet haalbaar is dit voor de hele stad in te stellen. De politie zet maximaal in om de autobranden te laten stoppen. Ook in diverse wijken zijn nu buurtwachten actief voor extra ogen en oren. Ik waardeer die inzet van actieve inwoners heel erg.

Ik blijf oproepen om verdachte situaties direct te melden via 112! Weet u meer over de autobranden en eventuele daders? Meld dat dan bij de politie of, als u dat liever anoniem doet, bij Meld Misdaad Anoniem. Heeft u een camera aan uw woning? Registreer deze dan bij de politie. Dit helpt de politie omdat, op het moment dat zich een incident voordoet, gericht gekeken kan worden bij wie camerabeelden opgevraagd kunnen worden. U kunt uw camera registreren via de website van de politie."

Bekijk het besluit van de burgemeester: 'Verlenging en uitbreiding aanwijzing veiligheidsrisicogebied in verband met autobranden'.

 

Update 24 mei 2019

“Ik vind het zorgwekkend dat er in Gouda de laatste weken autobranden worden gesticht en daardoor mensen gedupeerd zijn. Het gaat hier niet alleen om een laffe daad, maar ook om een gevaarlijke daad die veel schade veroorzaakt. Ik sta in nauw contact met de politie en het Openbaar Ministerie om steeds te bezien welke zichtbare en onzichtbare maatregelen er eventueel ingezet kunnen worden. De politie heeft aangegeven geholpen te zijn met de maatregel om preventief te kunnen fouilleren. Daarom is dit vanaf vrijdagavond 24 mei voor een bepaalde periode mogelijk in een aantal wijken van Gouda. Dit komt bovenop de andere maatregelen. Echter, daders van autobranden zijn lastig te pakken te krijgen en de politie moet het vooral hebben van heterdaad meldingen. Daarom zijn extra ogen en oren op straat zeer wenselijk. De politie heeft uw hulp hard nodig. Ziet u verdachte situaties? Bel dan direct 112! Op die manier kan de politie direct actie ondernemen. En heeft u tips over de eventuele daders? Meld dat dan bij de politie of als u dat liever anoniem doet bij Meld Misdaad Anoniem."

Bekijk het besluit van de burgemeester.