Raad positief over herbenoeming burgemeester

Op donderdag 18 januari is in een extra gemeenteraadsvergadering besloten de zittende burgemeester Schoenmaker aan te bevelen voor herbenoeming. Milo Schoenmaker is vanaf 13 december 2012 burgemeester van Gouda. De benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar.

De raadsvergadering over de aanbeveling tot herbenoeming werd grotendeels in beslotenheid gehouden. Hierbij mochten de wethouders ook niet aanwezig zijn. De aanbeveling is voorbereid door een vertrouwenscommissie bestaande uit de 12 fractievoorzitters. Die commissie heeft een voorstel aan de raad gedaan en daarover is vanavond besloten. Hoe de verschillende partijen of raadsleden hebben gestemd, blijft geheim.

In het openbare gedeelte van de vergadering werd het besluit van de gemeenteraad bekendgemaakt: de gemeenteraad wil dat de heer Schoenmaker ook de komende 6 jaar burgemeester van Gouda blijft. 

Vervolgproces

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer J. Smit. Vervolgens stuurt hij deze door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na deze formaliteit zal de heer Schoenmaker in december 2018 officieel als burgemeester worden herbenoemd.