Proef watervogels minder voeren

Half maart heeft de gemeente Gouda op drie locaties, Burgemeester Martensingel, Doelen-brug en Erasmusplein, als proef borden geplaatst om watervogels minder te voeren. Op deze genoemde plekken worden regelmatig grote hoeveelheden brood voor de watervogels in het water gegooid met alle gevolgen van dien.

Te veel brood en een grote concentratie watervogels op één plek veroorzaakt troebel water, botulisme en blauwalg. Al dat extra brood komt via ontlasting van de watervogels in het water terecht en heeft een aanslag op het zelfreinigende vermogen van het water. Hierdoor ontstaat groen, troebel water. Voor vissen, waterplanten en onderwaterdieren wordt het moeilijker om te overleven. Daarnaast zorgt te veel brood in het water ervoor dat er giftige botulismebacteriën beter groeien. Eenden kunnen hierdoor verlamd raken en sterven door verdrinking.
 
De komende periode worden deze drie locaties gemonitord  in samenwerking met de dierenambulance Gouda. Buiten deze drie locaties is het onverstandig om veel brood in het water te gooien. Ook al denkt me er goed aan te doen, is brood slecht eten voor de watervogels met alle gevolgen van dien.

Verboden watervogels te voeren - bord

22 juli 2020