Preventie en wat de inwoner nodig heeft, staan centraal

Zorgaanbieders en vijf gemeenten uit de regio Midden-Holland bundelen hun visie. Zij zijn het erover eens dat wat nodig is voor inwoners centraal moet staan en leggen de focus op preventie: voorkomen dat mensen ziek worden en vervolgens een behandeling of ondersteuning nodig hebben. Vandaag tekenden zij een gezamenlijke zorgvisie om ‘voor inwoners een duurzame inrichting van zorg en welzijn te bereiken, waarbij de inwoner en de eigen regie centraal staan’. Zij doen dit ook omdat de zorgverlening steeds duurder wordt en er minder personeel is. Deze realiteit vraagt om een frisse blik op de zorg en ondersteuning.

Het vraagt om innovatieve oplossingen voor medische en ondersteuningsproblemen, zoals e-health, promotie van een gezonde leefstijl en een integraal zorgaanbod. Dit kan alleen door om te denken. Wat nodig is voor de inwoners moet centraal staan en niet wat de aanbieders gewend zijn aan te bieden. Bij oplossingen waarbij de omgeving van belang is, speelt de wijk en de eigen sociale omgeving een rol. Maar ook het denken vanuit hulpvragen en het laten verdwijnen van de schotten tussen verschillende geldpotjes.

Omdenken over zorg en ziekte
Deze visie vraagt van het huidige zorgveld dat zij het denken in zorg en ziekte loslaten. Nu ligt de focus nog te veel op direct helpen en medicijnen geven. Dat is echter een eindstation. De wens is te zorgen dat mensen niet op dit station aankomen. Dat betekent een focus op preventie: voorkomen dat mensen ziek worden. Deze preventie gaat over alle gezondheidsaspecten van een mensenleven, zoals sociale contacten, bewegen, voeding, hoe mensen wonen en werken. Gezondheid staat in het nieuwe denken niet langer gelijk aan de afwezigheid van een ziekte, maar voor gedrag waar eigen regie en de inzet op positieve mogelijkheden van de inwoner de boventoon voeren.

Zorg en ondersteuning moet voor iedereen toegankelijk blijven
Het veranderende zorglandschap kan ervoor zorgen dat niet iedereen meer kan rekenen op kwalitatief goede zorg. Sommigen kunnen dan uitgesloten worden van zorg of ondersteuning. Deze zogeheten exclusie druist in tegen het basisprincipe van ons zorgsysteem: toegang tot zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Ook daarom slaan de zorgaanbieders én de gemeenten de handen ineen om voor iedereen een goed systeem van zorg en ondersteuning te behouden, ondanks de harde, financiële wind die door het sociaal domein en de zorg waait.

De ondertekenaars
De zorgaanbieders die de zorgvisie hebben ondertekend, zijn het Groene Hart Ziekenhuis, Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda, Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland, Zorgpartners Midden-Holland, GGZ Rivierduinen, Fundis, Buurtzorg, Kwaadraad, Kwintes, Gemiva SVG en Enver. De gemeenten die hebben ondertekend zijn Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

13 december 2018