Positieve evaluatie van GoudApot

Met een gemiddelde van een 7 krijgt GoudApot van de Gouwenaars een ruime voldoende voor haar inspanningen om Goudse initiatieven verder te helpen. Na een turbulente start in januari 2016 waarin het aantal aanvragen om geld nauwelijks bij te benen was, is GoudApot erin geslaagd om het afgelopen jaar 119 initiatieven financieel te ondersteunen. Jan Willem van Gelder (Wethouder Kracht van de Samenleving): “Dit mooie resultaat en de positieve uitkomsten van een enquête onder Gouwenaars heeft het college van Burgemeester en Wethouders doen besluiten om Stichting GoudApot ook het tweede deel van subsidie voor 2017 toe te kennen.” In totaal ontvangt GoudApot dit jaar opnieuw € 240.000 om beschikbaar te stellen aan initiatieven uit de stad.

Uitkomsten enquête
In maart 2017 is door de gemeente een enquête opgesteld over de ervaringen van de stad met GoudApot en over het idee achter GoudApot. Deze enquête is digitaal ter beschikking gesteld. In een periode van vier weken hebben 181 mensen deze vragenlijst ingevuld. De uitkomst van de enquête toont dat het idee achter GoudApot breed gesteund wordt. Als verbeterpunt wordt genoemd: de snelheid van beoordelen (43% van de Gouwenaars is hier ontevreden over) en 44% is niet tevreden over de benaderbaarheid van GoudApot na een afwijzing. Daarentegen vindt 65% van de respondenten het een goed idee dat burgers de aanvragen van burgers beoordelen. Ook positief is dat het doen van een aanvraag als gemakkelijk wordt beschouwd en dat er een breed draagvlak is voor de criteria sociale cohesie, ontmoeting en eigen inzet van bewoners. Slechts 14% vindt de voorwaarden waar aan voldoen moet worden te streng, het overgrote deel van de respondenten ervaart deze als soepel en/of rechtvaardig.

Verbetervoorstel
Op een heel aantal punten heeft het bestuur van stichting GoudApot verbetervoorstellen ontwikkeld voor 2017. Zo wil zij onder andere werken aan een snellere afhandeltermijn en het uitbreiden van de motivatie bij een afwijzing. Daarnaast gaat men werken aan betere communicatie en transparantie. De gemeente heeft hier alle vertrouwen in. De evaluatie wordt in 2018 herhaald.

GoudApot
In 2016 heeft GoudApot 232 aanvragen beoordeeld en bijna € 200.000 uitgekeerd. GoudApot werkt met een (vrijwilligers)bestuur en een groep van zeventien beoordelaars. Meer informatie over de werkwijze en de aanvragen is te vinden op www.goudapot.nl. Er is landelijk grote belangstelling voor deze methode, diverse gemeenten zijn op bezoek geweest. Gemeente Zuidplas heeft inmiddels een soortgelijk fonds opgericht.