Pieter Verhoeve voorgedragen als nieuwe burgemeester van Gouda

De gemeenteraad heeft in een buitengewone besloten raadsvergadering op 1 oktober 2019 besloten om dhr. Verhoeve (38) aan te bevelen als nieuwe burgemeester van de gemeente Gouda. Dhr. Verhoeve is nu burgemeester van Oudewater. De uitkomst van de besloten raadsvergadering is tijdens de openbare raadsvergadering op dezelfde avond bekendgemaakt door dhr. De Koning, voorzitter van de vertrouwenscommissie. De nieuwe burgemeester volgt Mirjam Salet op die waarnemend burgemeester is sinds afgelopen januari.

“De raad ziet in dhr. Verhoeve iemand die een communicatief, doortastend en verbindend burgemeester van Gouda kan zijn en die de gemeente Gouda verder kan brengen”, zo vat dhr. De Koning het oordeel van de gemeenteraad samen. “Door zijn jarenlange ervaring heeft dhr. Verhoeve niet alleen veel bestuurlijke ervaring opgedaan, maar neemt hij eveneens een uitgebreid bestuurlijk netwerk mee”. 

De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 1 april 2019 heeft vastgesteld. De gemeenteraad herkent in dhr. Verhoeve de communicatieve, doortastende en verbindend leider, welke eigenschappen werden genoemd in de profielschets en welke belangrijk werden gevonden door de Goudse inwoners voor de nieuwe burgemeester van Gouda. 

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de commissaris van de Koning aangeboden. De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit. 

De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats op 13 november 2019.

Pieter Verhoeve

1 oktober 2019

*Voorafgaand aan de zoektocht naar een nieuwe burgemeester is er een profielschets opgesteld. Deze kunt u hier bekijken.