Ontwikkelperspectief Spoorzone Gouda krijgt vorm

Extra woningen, ruimte voor hoogwaardige kantoren, buurtvoorzieningen, meer groen, nieuwe fietsverbindingen, duurzame mobiliteit en mogelijk kansen voor benutten van lokaal opgewekte duurzame energie; dat is de inzet van het college voor de ontwikkeling van de spoorzone. Dat staat in het ontwikkelperspectief dat het college deze week heeft vastgesteld. Op 2 oktober organiseert de gemeente hierover een inloopbijeenkomst.

De twee kilometer lange Spoorzone Gouda vormt de verbindende schakel tussen het stationsgebied en de historisch binnenstad. Dit gebied had voorheen vooral het karakter van kantoorlocatie en is nu ook in beeld voor woningbouw. Er is namelijk veel vraag naar stedelijk wonen in de Randstad, dicht bij een openbaar vervoerknooppunt. Om een dergelijke grote gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden stelt de gemeente een ontwikkelperspectief op. Dit geeft richting aan de invulling van dit gebied.

Het college wil de woningbouw in de Spoorzone versnellen, om aan de grote woningvraag te voldoen. De provincie Zuid-Holland steunt de gemeente in de ambitie om tot 2025 in elk geval 1000 woningen toe te voegen in de Spoorzone. Het gaat om een gevarieerd woningaanbod, geschikt voor elke portemonnee.

Om snel tegemoet te kunnen komen aan de grote vraag naar woningen in en rond de spoorzone werkt het college parallel aan het ontwikkelperspectief samen met ontwikkelende partijen aan concrete plannen voor een aantal deellocaties. De randvoorwaarden en uitgangspunten uit het ontwikkelperspectief zijn hierbij vertrekpunt. Op basis van het ontwikkelperspectief kunnen ontwikkelaars met plannen komen die passen bij de ambitie van de gemeente en bij de woonwensen van Gouwenaren.

In het ontwikkelperspectief wordt ook aandacht besteed aan verschillende thema’s van de energietransitie die de ontwikkeling van de Spoorzone beïnvloeden: mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Bij alle ontwikkelingen gelden sowieso de uitgangspunten van Groen, groener Gouda.

Inloopbijeenkomst 2 oktober

Op woensdag 2 oktober organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst waar belangstellenden meer kunnen horen, lezen en kunnen meedenken over het ontwikkelperspectief. De bijeenkomst is van 16.30 tot 19.00 uur in het distributiecentrum van Blokker op de Antwerpseweg 2. Meer informatie vindt u op www.goudaspoorzone.nl.

27 september 2019