Ondertekening Convenant Goudse Standaard voor Schuldhulp

De gemeente werkt samen met betrokken organisaties aan de aanpak van schulden en betalingsachterstanden voor Goudse inwoners. Deze maand is het convenant Goudse Standaard voor Schuldhulp met ruim 20 organisaties ondertekend.

De ketensamenwerking moet er onder andere voor zorgen dat elke inwoner ondersteuning kan krijgen zodat een financieel, stabiel leven mogelijk is, bij voorkeur zonder schulden. De keten bestaat uit diverse partijen waaronder: het Sociaal Team, bewindvoerderskantoren, de GGD, GGZ Rivierduinen, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties. In het convenant staan werkafspraken over verantwoordelijkheden, rollen en taken, communicatie en borging van de kwaliteit van hulp- en dienstverlening.