Nieuwe voorzieningen in succesvol Westergouwe

Voor de bewoners van Westergouwe komen er weer nieuwe voorzieningen bij: een gezondheidscentrum en een dierenkliniek. De planning is dat deze voor de zomer openen.

Wethouders Tetteroo en Dijkstra zijn verheugd over de komst van deze voorzieningen en feliciteren de initiatiefnemers. De woningverkoop in Westergouwe verloopt succesvol.

Gezondheidscentrum Westergouwe

Het Gezondheidscentrum Westergouwe wil samen met de bewoners, scholen, organisaties en bedrijven vorm geven aan de zorg- en welzijnsstructuur in de wijk. In het gezondheidscentrum gaan personen en instellingen multidisciplinair samenwerken, die betrokken zijn bij de eerstelijns zorg. Het gaat hierbij om huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Het centrum gaat half mei open en is een initiatief van Gezondheidscentrum Korte Akkeren.

Sterkliniek Westergouwe

Voor huisdieren en hun eigenaren is er ook goed nieuws. In de wijk opent namelijk ook een dierenkliniek haar deuren. Deze kliniek is een dependance van de Sterkliniek Korte Akkeren. Binnen dit diergezondheidscentrum wordt diergeneeskunde op hoog niveau bedreven, met geavanceerde apparatuur. Zo kunnen dieren ook voor behandeling tegen kanker en voor bijzondere tandheelkundige ingrepen terecht. Het initiatief in Westergouwe past goed bij de visie om diergeneeskundige behandeling en kennis aan zoveel mogelijk mensen dicht bij huis aan te bieden; liefst in de eigen wijk.

westergouwe

 

(Persbericht: 16-03-2017)