Nieuwe cultuurnota voor 2018-2022

Met de nota ‘Het cultureel vermogen van Gouda’ wordt het cultuurbeleid in Gouda geactualiseerd. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en zijn de smaakmakers van de stad.

Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector. Ook de inspanningen van vrijwilligers en creatieve ondernemers zorgen voor een levendige stad. Met dit vermogen beschikt Gouda over een cultureel kapitaal dat gekoesterd wordt, waar het college iedereen van willen laten profiteren en dat het college maximaal wil laten renderen.

Speerpunten

Het college gaat voor culturele instellingen die een kwalitatief goed, divers, laagdrempelig en samenhangend aanbod voor alle Gouwenaars en bezoekers verzorgen, waar zoveel mogelijk gebruik van wordt gemaakt. Het college wil de gesubsidieerde organisaties verder versterken door hen te blijven aanspreken op hun ondernemerschap en dienstverlening naar de stad. Ook willen zij daarbij de betekenis van cultuur voor het sociale domein meer zichtbaar maken en stimuleren dat nieuwe coalities worden aangegaan. Ook wil het college de bijdrage van cultuur aan de lokale economie en binnenstad meer zichtbaar maken en de samenwerking tussen culturele sector, ondernemers, erfgoed, toerisme, inwoners, gemeente en andere betrokken partijen versterken.

Deze speerpunten van het cultuurbeleid zullen leidend zijn bij het maken van nieuwe subsidieafspraken met de culturele organisaties. Uit eerdere gesprekken met de sector en ook uit de inspraak blijkt dat zij hier veel mogelijkheden voor zien.

Gemeenteraad

De cultuurnota ligt ter bespreking en besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

(Persbericht: 10-05-2017)