Nieuw struinpad tussen dijk en Bgm. Gaarlandtsingel

De Fietssnelroute Gouda – Rotterdam komt via de Julianasluis Gouda in en gaat over de dijk richting de Jacob van Lennepkade en Nachtegaalstraat. Dit leidde tot reacties van bewoners. Daarom heeft de gemeente een impressie gemaakt van hoe de locatie er ongeveer uit komt te zien. Het huidige pad krijgt een andere plek, in het grasveld tussen de dijk en Burgemeester Gaarlandtstraat.

Impressie van het toekomstige struinpad. De haag is een voorbeeld.

Beeld: Sweco Nederland B.V. 

Hondeneigenaren vroegen aandacht voor de combinatie honden en fietsers. Bij de gemeente staat veiligheid voorop. Zij onderzoekt wat er nodig is om honden en fietsers gescheiden te houden. Dat kan met een hekwerk of een haag. De ruimte tussen het fietspad en het water bij de Burgemeester Gaarlandtsingel is en blijft geschikt voor honden om vrijuit te rennen en spelen.

Met de aanleg op de dijk volgt de gemeente het voorkeurtracé van de provincie. De deelnemende gemeentes kiezen het definitieve tracé. Gouda heeft dit in 2019 gedaan. Voor Gouda geldt dat vier routes vanuit de stad goed aansluiten op de F20. Het gaat om de routes: Jacob van Lennepkade tot en met de Koningin Wilhelminaweg en de Nachtegaalstraat tot het Oranjeplein. Met bewoners gaat de gemeente communiceren over de inrichting van deze routes.

Twee tracés worden niet gelijk uitgevoerd, maar volgen later: het Ruige Weteringpad vanaf Rotterdamseweg tot aan Jacob van Lennepkade en het fietspad aan de noordzijde van de Rotterdamseweg wordt opgewaardeerd tot een tweerichtingsfietspad tot aan de Van Baerlestraat. De routes komen uit op het Ruige Weteringpad en het Sluiseiland om vervolgens één verbinding te vormen richting Rotterdam.

Naast deze routes zijn er ook wensen om het tracé richting het centrum te verbeteren. Het gaat om het doortrekken van het fietspad van de Jacob van Lennepkade naar de Herenstraat. 

14 september 2020