Naam IJsselhof komt terug op monumentale muur begraafplaats

De naam IJsselhof verschijnt binnenkort weer op de muur die toegang geeft tot de begraafplaats in Gouda langs de Hollandsche IJssel. Yarden Uitvaartorganisatie zal in overleg met monumentenzorg een replica van de enige tijd geleden gestolen belettering aanbrengen.

De aanduiding ‘yardenhuis Gouwestreek’ op de muur van begraafplaats IJsselhof leidde tot veel onrust bij veel Gouwenaars. De gemeente en Yarden betreuren dit zeer en hebben afgesproken dat de aanduiding hier wordt weggehaald. In plaats daarvan komt de naam IJsselhof terug op de muur, ook omdat deze verbonden is met de monumentale status van de muur.

yardenhuis Gouwestreek 

De naam yardenhuis Gouwestreek blijft Yarden gebruiken voor het crematorium en de aanwezige gebouwen. Deze naam is gekozen vanwege het multifunctionele karakter van de locatie. Behalve crematies worden er ook herinneringsbijeenkomsten, concerten en lezingen georganiseerd. De naam yardenhuis Gouwestreek wordt ook aangeduid op de website. De gemeente is destijds akkoord gegaan met deze naamswijziging met behoud van de naam IJsselhof voor de begraafplaats.

Naam IJsselhof blijft 

Wethouder Hilde Niezen: “De naam IJsselhof betekent veel voor inwoners van Gouda. Daarom ben ik blij dat we de vertrouwde naam weer terug krijgen op de muur. Destijds is bij de overdracht aan Yarden vastgelegd dat de naam IJsselhof niet zonder toestemming van de gemeente gewijzigd mag worden. Die afspraak is nu weer bevestigd.”

Duidelijkheid 

Locatiemanager Martin Vijverberg: “Wij zijn ons bewust van de emotionele waarde van de naam IJsselhof en betreuren de onrust die in de afgelopen tijd is ontstaan. De gemeente Gouda en Yarden hebben hetzelfde doel: zorgen voor een duidelijke en herkenbare uitstraling van de locatie. Van een naamswijziging van de begraafplaats is overigens nooit sprake geweest. Deze heette en heet nog steeds Begraafplaats IJsselhof. Inmiddels hebben de gemeente Gouda en Yarden in goed overleg besloten om de naam IJsselhof, omwille van de duidelijkheid en de monumentale waarde van de muur, in oude glorie te herstellen. We hopen dat de verwarring daarmee is weggenomen.”

Over Yarden

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl.