Meer kans op werk met maatwerk

Meer mensen aan een baan helpen. Dat is het doel van het nieuwe contract tussen de gemeente Gouda en Promen. Uitgangspunt hierbij is maatwerk bij de begeleiding van mensen die dat nodig hebben.

De gemeente Gouda en Promen willen meer werklozen aan een baan helpen. Het ‘participatiewet-contract’ loopt tot en met 2020 en het nieuwe uitgangspunt is maatwerk en goede begeleiding. De komende jaren wordt gekeken hoe succesvol de nieuwe aanpak is.

Promen biedt verschillende werkervaringsplaatsen, zowel intern als bij externe werkgevers. Zo kan nieuwe praktische werkervaring opgedaan worden en is er gewenning aan arbeidsritme. Dit verhoogt de slagingskans op het vinden van een nieuwe baan. Promen helpt ook door bijvoorbeeld jobcoaching en begeleiding bij kortdurende opleidingen. De gemeente wil de kracht en kennis van Promen optimaal blijven benutten. Ook haar uitgebreide relatienetwerk met bedrijven in de regio helpt om meer mensen aan een baan te helpen.

Deze samenwerking past binnen de vernieuwing van de sociale dienst van de gemeente. Beoogd resultaat is dat meer mensen een baan krijgen en zelf in staat zijn een eigen inkomen te verdienen. Naast Promen werkt de gemeentelijke sociale dienst ook samen met diverse andere partijen in de stad. Bijvoorbeeld voor re-integratietrajecten, leerwerkplekken of taal- en vakonderwijs. Het doel van alle inspanningen is dat inwoners de kans krijgen snel (weer) een baan te hebben.

20 december 2018