Meer banen in Midden Holland voor mensen die al langer niet aan de slag kunnen komen

Arbeidsmarktregio Midden Holland gaat samenwerken met ISS Facility Services om meer banen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering krijgen, jongeren tot 27 jaar, statushouders en mensen met een indicatie Banenafspraak. ISS is actief in uiteenlopende segmenten, waaronder schoonmaak, catering en beveiliging.

Landelijke werkgevers, zoals ISS, hebben behoefte aan eenduidige regelgeving en uitvoering van de Participatiewet in de verschillende arbeidsmarktregio’s. Voor de arbeidsmarktregio Midden Holland, waaronder de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk vallen, is dit nu voor dit bedrijf geregeld. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers heeft hierbij een ondersteunende rol gehad. Donderdag 3 oktober is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Wethouder Tetteroo: ”Ik hoop dat er veel bedrijven volgen’. 

Eelco Kingma: (afdelingshoofd Werk & Participatie:): Het is ons doel om iedereen mee te laten doen in onze samenleving, werk is hierbij vaak een belangrijke voorwaarde. Ik ben daarom erg blij dat ISS Facility Services zich betrokken voelt bij deze mensen en voor hen banen creëert.”

Afbeelding ondertekening ISS

V.l.n.r.: Dhr. Vente (wethouder Krimpenerwaard), dhr. van der Pol (manager sociale innovatie ISS), mevr. van Es (projectleider), mevr. Mooijman (landelijk schakelpunt), dhr. Kingma (afdelingshoofd Werk & Participatie gemeente Gouda), mevr. Schut (gemeente Waddinxveen) en mevr. Giessen (ISS).

04 oktober 2019