Lintje voor echtpaar Hogenelst

Op woensdagavond 22 maart reikt burgemeester Milo Schoenmaker een Koninklijke onderscheiding uit aan Mevrouw E.M. (Bep) Hogenelst-Boef en haar man J.G. (Jan) Hogenelst. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgen de versierselen uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging Sociëteit Concordia.

De heer en mevrouw Hogenelst zijn beiden zowel samen als los van elkaar actief voor de samenleving. De laatste jaren zetten zij zich samen in voor Sociëteit Concordia. Zij ontvangen bezoekers en gebruikers van het pand, beheren de bar en keuken en werken aan het onderhoud van het gebouw.

Mevrouw Hogenelst is daarnaast ook vrijwilliger in zorgcentrum Savelberg. Ook was zij jarenlang voorzitter van de Goudse afdeling van het Koningin Wilhelmina Fonds en is zij voorzitter geweest van zangkoor Cantate.

De heer Hogenelst is sinds zijn lidmaatschap in 1970 actief binnen de vereniging Sociëteit Concordia. Als er iets georganiseerd moet worden, dan is hij van de partij. Naast zijn inzet voor sociëteit Concordia was de heer Hogenelst scheidsrechter en voorzitter van het bestuur bij de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters Gouda e.o en was hij oprichter en voorzitter van de Stichting Club 2000. Sinds 2006 is de heer Hogenelst voorzitter van vereniging Sociëteit Concordia. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij zich buitengewoon ingespannen om voldoende geld te werven om het historische pand te renoveren en daarmee beschikbaar te houden voor de Goudse samenleving.