Let op lood in de bodem

Door eeuwenlang gebruik zit er in veel steden en ook in Gouda lood in de bodem. Lood kan negatieve gezondheidseffecten hebben, vooral bij kinderen tot 6 jaar. Door onderstaande tips kunt u de blootstelling aan lood verminderen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt dit jaar samen met de omgevingsdienst ODMH kinderspeelplaatsen op blootstellingrisico’s.

Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen te voorkomen, wordt het risico aanzienlijk beperkt. Samen met de GGD’s zijn er gebruiksadviezen opgesteld, vooral gericht op ouders van jonge kinderen. De gebruiksadviezen op een rij:

  • Laat kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
  • Bedek de bodem in uw tuin met gras, struiken of vaste planten.
  • Een kunstgrasmat of bestrating, het liefst waterdoorlatend, zorgen ook voor een goede bedekking.

Kinderspeelplaatsen
Lood is niet goed voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het buitenspelen. Omdat kinderen tot 6 jaar een kwetsbare groep vormen, onderzoekt de provincie samen met de omgevingsdienst ODMH kinderspeelplaatsen. In Gouda gaat het om 33 openbare speelplaatsen, 3 speelplaatsen bij scholen en 10 speelplaatsen bij kindercentra.

Onderzoek
Als eerste stap in het onderzoek wordt de kans op blootstelling aan loodhoudende bodem in kaart gebracht. Er wordt dan gekeken in hoeverre er contact mogelijk is met eventuele verontreinigde bodem. Als er contactmogelijkheden zijn, worden er grondmonsters genomen om vast te stellen in hoeverre de bodem ter plaatse van de kinderspeelplaats verontreinigd is.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.odmh.nl.