Leefbaarheidsbijeenkomst Goverwelle

In Gouda werken veel partners samen aan het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid. Daarin worden goede resultaten geboekt, maar het kan natuurlijk altijd beter. Burgemeester en wethouders van Gouda vinden het belangrijk van u te horen wat er leeft in uw wijk. Bewoners van de wijk Goverwelle zijn op 10 oktober van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met de gemeente, politie en woningcorporatie maar vooral ook met elkaar.

Burgemeester Milo Schoenmaker en de wethouders Hilde Niezen (Stedelijke Beheer) en Jan-Willem van Gelder (Burgerparticipatie) willen graag van u horen hoe het is gesteld met de leefbaarheid in uw directe omgeving. Maar ook wat daar eventueel aan verbeterd kan worden. Daarin wordt ook zeker een actieve rol van de inwoners verwacht. De gemeente, de politie en Mozaïek Wonen willen samen met u verkennen of uw ideeën realiseerbaar zijn en hoe we u kunnen ondersteunen.

Voor wie?  
De bijeenkomst is voornamelijk bedoeld voor inwoners uit de Polderbuurt en de Componistenbuurt. Inwoners uit andere buurten in Goverwelle zijn ook van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan over hun buurt. U bent op 10 oktober welkom vanaf 19.45 uur. Dan staat er koffie en thee voor u klaar. De avond is om 22.00 uur afgelopen. Locatie: De Irishof, Middenmolenplein 266.