Landelijke vrijwilligersprijs voor GOUDasfalt en wisseltrofee voor de gemeente Gouda

Het project GOUDasfalt is winnaar geworden van de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs in de categorie lokale projecten. De vakjury was onder de indruk wat dit project in korte tijd heeft bereikt. Uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) ontvingen de vrijwilligers een cheque van 5.000 euro.

Over GOUDasfalt
GOUDasfalt is een burgerinitiatief dat een vervallen industrieterrein aan de Hollandsche IJssel op een duurzame manier ontwikkelt tot een levendige stadsoever. Het biedt ruimte aan ambachtelijke en recreatieve bedrijvigheid, schept werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is een ontmoetingsplek, verlevendigt stad en ommeland en mobiliseert mensen die zich willen inzetten voor hun eigen stad en streek. GOUDasfalt heeft in twee jaar tijd 200 vrijwilligers aan zich weten te binden. ‘Samen maken we de stad’ is het motto. Meer informatie op www.goudasfalt.nl .

Prijs voor gemeentelijke samenwerking
Maar ook de gemeente heeft een prijs gewonnen voor de goede samenwerking tussen GOUDasfalt en de gemeente Gouda. “Dus ook waardering voor de visie van het college en gemeenteraad, de betrokken ambtenaren en hun blijvende support om GOUDAsfalt van de grond te krijgen!”, aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (participatie).

Vrijwilligers maken het verschil
De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen worden sinds 2011 uitgereikt door de staatssecretaris van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven. Deze landelijke prijzen zijn een initiatief van het Ministerie van VWS en worden ondersteund door NOV, VNG, Vriendenloterij en Movisie. Het thema dit jaar was ‘Vrijwilligers maken het verschil’. Meer informatie op www.vrijwilligersprijzen.nl.

Aanmeldingen Gouda
De aanmelding van lokale projecten gebeurde dit jaar via de gemeenten. Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van de gemeente Gouda heeft in totaal drie projecten ingediend. Naast GOUDasfalt waren dit het ontmoetingscafé De Vrijheid (waar statushouders en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten) en Het Bruisnest van Kwintes (een ontwikkelplaats om mensen te ondersteunen bij participatie en herstel). Een vakjury heeft aansluitend de inzendingen beoordeeld.

(Persbericht 5 februari 2018)

Vrijwilligersprijs GOUDasfalt