Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: controle adressen

Op het juiste woonadres staan ingeschreven is van groot belang. Overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, sociale dienst: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
Voor goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Op 9 oktober was hiervoor een contactgroepbijeenkomst waarbij gemeente Gouda gastgemeente was. Overheidsdiensten geven hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Met een verkeerd woonadres in de BRP is bijvoorbeeld adresfraude of misbruik van toeslagen mogelijk en kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben niet bereiken.

Huisbezoek
Adresonderzoek kan bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en onderzoekers moeten zich legitimeren.

Het kán dus voorkomen dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen. 

Zelf verantwoordelijk
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven aan de gemeente. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om adresonderzoek. 

Heeft u hier vragen over? Neem telefonisch contact op met de gemeente via tel. 14 0182.

10 oktober 2018