Koninklijke onderscheiding voor Ben Peters

Tijdens een intieme bijeenkomst bij Mozaiek Wonen heeft loco-burgemeester Thierry van Vugt op woensdagmiddag 11 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H.J.H. (Ben) Peters. De heer Peters is door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor het totaal van zijn bijzondere verdiensten ten bate van de samenleving.

De heer Peters heeft in zijn functie als medewerker Sociaal Beheer bij Mozaiek Wonen een grote bijdrage geleverd aan de wijkontwikkeling, aan projecten en aan initiatieven die de leefbaarheid vergroten.

Door buiten de kaders van zijn functie te treden, dwarsverbanden te zien die anderen nog niet zagen, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan initiatiefnemers en zijn grote netwerk in te zetten om meer medestanders te mobiliseren, zijn initiatieven van de grond en tot bloei gekomen.

Daarnaast heeft hij als bestuurslid van de bewonersvereniging de 12-Hoeven en als medeoprichter en beheerder van de Buurttuin Hoevenbuurt zich ook in zijn vrije tijd buitengewoon ingezet voor de leefbaarheid in de Hoevenbuurt.

11 september 2019