Koninklijke erepenning voor 150-jarige Sociëteit Concordia

Op zaterdag 11 januari reikt burgemeester Pieter Verhoeve de Koninklijke erepenning uit aan Sociëteit Concordia. De sociëteit bestaat dit jaar 150 jaar en ontvangt daarvoor een erepenning uit naam van de Koning. De uitreiking vindt plaats tijdens de aftrap van het jubileumjaar.

Sociëteit Concordia v/h R.K. Leesvereniging viert dit jaar haar 150-jarig bestaan. Sociëteit Concordia is al 150 jaar een plek voor ontmoeting. De oorsprong van Sociëteit Concordia ligt bij de Zouaven broederschap. Zouaven waren vrijwilligers die de paus verdedigden tegen de Italiaanse nationalisten. Ook uit Gouda waren jongeren naar Italië afgereisd om de paus te verdedigen. Zij kwamen in 1870 terug nadat de paus zich had terug getrokken in het Vaticaan. De Zouaven broederschap was voor hen een  plek om elkaar te ontmoeten. Na 1870 hield de broederschap zich in Gouda bezig met sociale bijstand en onderricht door het beschikbaar stellen van boeken en overige literatuur. De naam veranderde naar Rooms Katholieke Leesvereniging. De Leesvereniging werd een ontmoetingsplek voor katholieken. Naast debat was er ruimte voor vertier. De Leesverenging werd Sociëteit Concordia. De leden konden daar terecht voor onder meer toneel- en muziekvoorstellingen en dansavonden. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw organiseerde Stichting Welzijn activiteiten voor ouderen in Concordia. Heden telt Sociëteit Concordia 160 leden die met elkaar het gebouw onderhouden en activiteiten organiseren.

Jubileumjaar

Dit jubileumjaar viert sociëteit Concordia hun 150-jarig bestaan met diverse jubileumactiviteiten. Waaronder een gratis optreden van The Beatles Revival in het Houtmansplantsoen.

Koninklijke Erepenning

Een Koninklijke Erepenning wordt verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van een vereniging of instelling. Alleen de Koning kan de erepenning toekennen, die strikt op naam van de ontvangende instantie is. De vereniging mag vanaf het moment van uitreiking de onderscheiding in woord en/of beeld op briefpapier of gedrukte stukken vermelden.

11 januari 2020