Koningin Wilhelminaschool ontvangt voor de tweede keer het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF

Op vrijdag 9 oktober 2020 ontving de Wilhelminaschool het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF. Wethouder Hilde Niezen heeft samen met kinderwethouder Hannah het label uitgereikt aan de school. De Wilhelminaschool heeft het verkeersveiligheidslabel verdiend voor hun structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheid in en om de school.

De gemeente is er trots op dat de Wihelminaschool het label opnieuw krijgt uitgereikt. Samen met de Goejanverwelle, De Goudakker, de Kas en de OBS Vindingrijk zijn er nu 5 scholen in Gouda die het label hebben gehaald. Wethouder mobiliteit, Hilde Niezen: “Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp in de gemeente en alle manieren en acties die bijdragen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid juicht de gemeente toe. Nu de Wilhelminaschool weer het label School-op-Seef krijgt uitgereikt hopen wij dat de andere scholen hier een goed voorbeeld aan zullen nemen en snel zullen volgen. De gemeente feliciteert de medewerkers, vrijwilligers, ouders en leerlingen van de Wilhelminaschool met het behalen van het verkeersveiligheidslabel.”

De school is getoetst op de vier pijlers van het programma: theoretische en praktische verkeerseducatie (onder andere fietslessen voor de kinderen), een structurele en planmatige organisatie, communicatie met ouders en een veilige schoolomgeving en schoolhuisroutes.
De toekenning van het verkeersveiligheidslabel is in handen bij de Commissie Certificering SCHOOL op SEEF. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Een onafhankelijke adviseur bezoekt de school en verricht de toetsing. 

De Wilhelminaschool ontvangt het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF.

9 oktober 2020