Kleinschalige oplossingen voor huisvesting islamitische gemeenschap

De islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan.

Omgevingsvergunningprocedure

De gemeente en het moskeebestuur hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de Antwerpseweg 1. Dit betekent dat nu de benodigde vergunningen aangevraagd kunnen worden. De vergunningprocedure hiervoor doorloopt het gebruikelijke proces. Na vergunningverlening wordt het pand verbouwd. Dit neemt naar verwachting een jaar in beslag.

Wijkmoskee Gouda-Oost

Gedurende de verbouwing van het pand aan de Antwerpseweg zal het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 in gebruik worden gegeven als vervanging voor de huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat. Met de nieuwe plek voor de wijkmoskee wordt de bestaande overlastproblematiek rond de moskee De Rijkestraat aangepakt. Het aantal bezoekers / gebedsplaatsen aan de Dunantsingel  bedraagt maximaal 500 personen, ook tijdens bijzondere feestdagen. Na ongeveer een jaar na de opening wordt bekeken wat de ervaringen zijn bij de gebruikers en omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is om de wijkmoskee voor langere periode te verplaatsen naar de Dunantsingel en mee te nemen in de wijkontwikkeling die hier plaats zal vinden.

Oog voor de omgeving

Door de oplossing van twee kleinschaliger moskeeën in plaats van één grote moskee, kan ook beter worden ingespeeld op de bewoners- en ondernemersbelangen rond deze locaties. Voor zowel de Antwerpseweg als de Dunantsingel worden beheerovereenkomsten gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers. Deze zijn gericht op het voorkomen van overlast. Omwonenden en belanghebbenden krijgen een adviserende rol in het traject rondom de beheerovereenkomsten.

Persbericht 8 maart 2018