Klachten over geluidsoverlast Schiphol?

Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Onderdeel hiervan is een vragenlijst waarop u kunt reageren.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere het aantal vliegtuigbewegingen, CO2-uitstoot, ideeën om overlast te beperken, nachtvluchten en meer. Ook kunt u zelf onderwerpen aandragen en uw mening geven. U kunt tot en met 20 november reageren via www.omgevingsraadschiphol.nl.

24 oktober 2018