Kinderen en jongeren weer naar hun sportclub

Het kabinet heeft eerder deze week besloten dat er vanaf 29 april weer sportactiviteiten van sportclubs/verenigingen onder begeleiding van een instructeur in de buitenlucht mogen plaatsvinden. Dit geldt voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar. En dat is natuurlijk goed nieuws, want bewegen is tenslotte gezond!

Om verantwoord te gaan beginnen is de gemeente met Sport.Gouda en de sportclubs bezig om afspraken te maken. Want sporten kan alleen onder strikte voorwaarden. De afspraken worden uiteraard zo snel mogelijk gemaakt. Alle inzet is erop gericht om dit vanaf 29 april mogelijk te maken. Tot die tijd zijn dergelijke sportactiviteiten dus nog niet toegestaan.

Een sportactiviteit organiseren?

De maatregel van het kabinet geldt uitsluitend voor bestaande sportclubs/verenigingen en niet voor particulieren. Sportclubs/verenigingen die sportactiviteiten willen organiseren kunnen een aanvraag doen bij Sport.Gouda. Op de website van Sport.Gouda volgt zo snel mogelijk nadere informatie over de manier waarop dat gedaan moet worden. De gemeente beoordeelt of de activiteiten aan de regels voldoen. Ook moeten de sportinstructeurs goed op de hoogte zijn van de regels. De groep mag niet te groot zijn, de namen van de deelnemers bekend, ouders mogen niet langs de lijn staan kijken, etc. 

Ook sporten, maar geen lid?

Vanuit Sport.Gouda wordt ook vorm en inhoud gegeven aan activiteiten voor kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging. Ook hierover volgt zo spoedig mogelijk meer informatie op de website van Sport.Gouda.

Samen met sportverenigingen en ouders kunnen we sport en bewegen mogelijk maken voor onze kinderen. Door met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen de coronamaatregelen goed na te leven.

24 april 2020