Inwoners van Gouda nomineren 33 heldinnen

De oproep van de gemeente om vrouwen te nomineren voor de eenmalige onderscheiding Heldin van Gouda, heeft 33 genomineerde vrouwen opgeleverd. Het gaat om vrouwen die volgens de inzenders op een inspirerende wijze hebben ingezet voor de samenleving, het bedrijfsleven en/of de politiek, waardoor zij een voorbeeld zijn voor andere meisjes en vrouwen. Eén van hen krijgt op 28 september de onderscheiding Heldin voor Gouda uitgereikt.

De onderscheiding voor de Heldin voor Gouda is een initiatief van de gemeenteraad en geldt als eenmalig. Aanleiding is het 100 jaar vrouwenkiesrecht. Mede als gevolg daarvan zijn de mogelijkheden voor vrouwen om maatschappelijk actief te zijn enorm toegenomen. Gouda waardeert de maatschappelijke inzet van vrouwen en wil daar in dit jubileumjaar bijzondere aandacht aan besteden door onder meer het uitreiken van de onderscheiding ‘Heldin voor Gouda’. Deze waardering is ook bedoeld als stimulans voor meisjes en vrouwen om maatschappelijk actief te worden.

Behalve de 33 nominaties hebben zich ook tien juryleden aangemeld, die begin september de lijst van 33 terug gaan brengen tot een selectie van vier vrouwen. Eén van de vier krijgt op 28 september de eenmalige onderscheiding Heldin voor Gouda uitgereikt.

De genomineerden ontvangen binnenkort de officiële nominatie, inclusief een uitnodiging voor de debatavond. Voor meer informatie en de lijst met genomineerden kunt u terecht op de pagina Heldinnen voor Gouda.

21 augustus 2019