Innovatieve dijkversterking IJsseldijk van start

De werkzaamheden voor een klimaatbestendige IJsseldijk zijn op 31 januari gestart. Door klimaatontwikkelingen blijft de waterstand op zee en in de getijdenrivier de Hollandse IJssel stijgen. Daarom wordt de dijk in Gouda op drie plaatsen versterkt.

Het dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

ijsseldijk
Directeur-generaal Rijkswaterstaat Dronkers, wethouder Hilde Niezen en hoogheemraad Kastelein van hoogheemraadschap van Rijnland gaven het startsein.

De IJsseldijk voldoet op dit moment niet aan de nieuwe landelijke veiligheidseisen. Bij hoge waterstand is de stad daardoor onvoldoende beschermd. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Schielands Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk. De werkzaamheden zijn uiterlijk medio 2018 afgerond.  

Rijnland heeft gekozen voor een innovatieve manier om de dijk te versterken. De dijk wordt geïnjecteerd met bindmiddel (soil mix) dat met de grond wordt gemengd. Door deze manier van verstevigen is het niet nodig om damwanden te slaan. Mourik uit Groot-Ammers gaat de dijkversterking uitvoeren. Stedin verlegt momenteel de in de dijk aanwezige elektriciteitskabels en gasleidingen.

Midden in de stad

Jan Hendrik Dronkers: “Vandaag start exact 64 jaar na de watersnoodramp een bijzondere dijkversterking bij Gouda. Bijzonder want deze dijk ligt midden in de stad, en dankzij slimme innovaties kunnen we de dijk veilig maken volgens de nieuwe normen, zonder veel ruimte in te nemen. Deze innovaties kunnen in de toekomst ook bij andere dijkversterkingen elders in Nederland worden gebruikt.”

Marco Kastelein: “Leven in Gouda betekent leven met water. Door klimaatverandering stijgt de waterstand op zee en in de Hollandse IJssel. Om de dreiging van de stijgende zeespiegel het hoofd te bieden versterken we de IJsseldijk. Zo houden we Gouda en het achterliggende gebied veilig. Bovendien zijn we erg blij dat wij de wensen van de omgeving mee hebben kunnen nemen om deze veilige dijk ook aantrekkelijk te maken voor bijvoorbeeld een kleine wandeling.”

Wensen bewoners

Bij de verbeteringsplannen is rekening gehouden met wensen van de bewoners. Bij het Weidebloemkwartier wordt de oorspronkelijke ronde vorm van de vijver (een wiel) hersteld. Om de binding van de stad met het water te versterken wordt het struinpad langs de buitenzijde van de Goejanverwelledijk opgeknapt en doorgetrokken tot aan de begraafplaats. De dijk wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

Verkeersmaatregelen en informatie over het project