Aanmelding informatieavond samen aardgasvrij

Vanaf september komen inwoners die samen hun woningen aardgasvrij(-klaar) maken, in aanmerking voor een opstartsubsidie van maximaal € 5.000,- . U kunt zich nu aanmelden voor de online informatieavond over deze subsidieregeling.

Aanmelden informatieavond samen aardgasvrij

Steeds meer mensen hebben door dat het slim is om aardgasvrij en energieneutraal te wonen. Evenveel energie gebruiken als je zelf opwekt. Voor het comfort, voor het klimaat, voor de portemonnee en omdat het leuk is. In Gouda zijn al veel inwoners actief bezig met het isoleren, besparen en zelf opwekken van energie. Sommige huiseigenaren gaan een stap verder, zij willen gezamenlijk met hun buren aan de slag. Dat komt goed uit, want in 2040 wil de gemeente aardgasvrij en CO2 neutraal zijn.

Susbsidie samen aardgasvrij

Inwoners die collectief hun woningen aardgasvrij(-ready) maken, komen in aanmerking voor een opstart subsidie van maximaal € 5.000,- . Denk aan initiatieven om tegelijk de spouwmuur te isoleren, in de hele straat de daken vol zonnepanelen te leggen of elkaar uit te dagen om zo min mogelijk energie te verbruiken. De opgedane lessen en ervaringen worden verwerkt in een Goudse Wijkaanpak om uiteindelijk alle buurten slim te verduurzamen.

U kunt alleen namens een stichting, vereniging of coöperatie subsidie aanvragen. Er zijn minimaal 5 initiatiefnemers en de straat of buurt heeft een omvang van minimaal 20 woningen.

Aanvragen

Het indienen van eem aanvraag voor de subsidie kan vanaf september via deze website. U kunt uw aanvraag indienen voor 1 oktober 2020. Initiatiefnemers krijgen uiterlijk 1 november bericht of zij in aanmerking komen voor subsidie. Bij voldoende belangstelling is de volgende aanvraag ronde in het voorjaar van 2021.

Informatieavond

Op donderdagavond 10 september om 20.00 uur organiseert de gemeente een online informatiebijeenkomst over de subsidieregeling. Bewoners die een aanvraag willen indienen kunnen zich aanmelden. Tevens is er de mogelijkheid om kennis te maken met Goudse ondernemers die kunnen helpen bij het maken van een plan.

Vragen en antwoorden die tijdens deze bijeenkomst aanbod komen, worden na afloop gedeeld met de aanwezigen en via deze website en de website van Maak Gouda Duurzaam.

28 juli 2020