Informatieavond Ecologisch natuurbeheer in Gouda

Op dinsdag 9 oktober geeft André van Kleinwee, stedelijk ecoloog van de gemeente Gouda, uitleg over het ecologisch natuurbeheer in de stad. De avond start om 20.00 uur in het Infocentrum Heempad aan de Bloemendaalseweg. Deelname aan de avond is gratis.

Aanleiding van deze presentatie is de oproep van Natuurmonumenten Nederland in hun ledenblad. ‘In hoeverre houdt je gemeente in haar groenbeheer rekening met insecten’. Leden konden een formulier naar hun gemeente opsturen met tips voor een bewuster natuurbeheer.

De Goudse inzenders zijn voor deze presentatie uitgenodigd. Maar iedereen is van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. Als gemeente willen we graag vertellen wat wij met ecologisch beheer hebben bereikt en nog kunnen gaan doen voor flora en fauna in onze stad.

Foto van hommel ter illustratie
Foto: Pim Mul

Infocentrum Heempad Bloemendaalseweg
Dinsdag 9 oktober om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Het infocentrum Heempad ligt tussen de Bloemendaalseweg en de Prinsessenflats in Gouda.

1 oktober 2018