Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet verklaard

De Rotterdamse rechtbank heeft vandaag het faillissement uitgesproken van het Hulpmiddelencentrum (HMC). Het hulpmiddelencentrum is een organisatie die bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen regelt voor mensen die daar recht op hebben, onder andere via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Gouda maakt gebruik van de diensten van HMC. De komende periode zal HMC, ondanks het faillissement, de dienstverlening blijven voortzetten.

De gemeente Gouda was door HMC tijdig geïnformeerd over het faillissement. Wethouder Corine Dijkstra: “Als gemeente onderhouden we nauw contact met het Hulpmiddelelencentrum en de curator over de vervolgstappen. Wij vinden het belangrijk dat er een soepele overgang plaatsvindt van de dienstverlening naar een andere leverancier. Cliënten moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van het faillissement.” 
 
HMC blijft voorlopig haar dienstverlening voortzetten. In die periode wordt gewerkt aan de soepele overgang naar andere dienstverleners. Het uitgangspunt hierbij is dat de hulpmiddelen die op dit moment in het bezit zijn van cliënten daar mogen blijven staan. 

3 april 2020