Hulp bij schulden? De gemeente helpt graag!

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen en komt u geld tekort? Heeft u beginnende of hoge schulden? Team Schuldhulpverlening van de gemeente Gouda helpt u graag. De gemeente neemt de schulden niet van u over, maar zoekt samen met u naar een oplossing om van uw schulden af te komen

Inwoners van Gouda kunnen voor hulp bij schulden terecht bij de gemeente Gouda. Ook in tijden van het coronavirus. De gemeente stelt drie voorwaarden:

  • minimaal 18 jaar zijn;
  • ingeschreven zijn in de gemeente Gouda;
  • rechtmatig verblijven in Nederland.

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden voor schuldhulpverlening:

  • via het digitaal aanmeldingsformulier;
  • per telefoon: u kunt tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar tel. 14 0182;
  • per e-mail: schuldhulpverlening@gouda.nl;
  • schriftelijk naar Postbus 1086, 2800 BB Gouda t.a.v. de afdeling Inkomen, team Schuldhulpverlening;
  • vanwege het coronavirus kunnen mensen zich momenteel niet aanmelden via de balie in het Huis van de Stad (Burgemeester Jamesplein 1). 

En daarna?

Na ontvangst van uw aanmelding wordt u binnen 48 uur gebeld. Bij een reguliere aanmelding schuldhulpverlening vindt binnen vier weken een intakegesprek plaats. Vanwege het coronavirus worden deze gesprekken per telefoon gevoerd. Bij een dreigende situatie (onder andere gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit of water) vindt het intakegesprek binnen drie werkdagen plaats.

1 april 2020