Help voormalige vluchtelingen op weg

Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) herhaalt op veler verzoek de cursus Eigenwijs, Wegwijs, ’s Landswijs. Deze cursus is bedoeld voor mensen die voormalige vluchtelingen willen helpen hun weg te vinden in Gouda.

In zeven donderdagavonden maakt u kennis met verschillende aspecten van vrijwilligerswerk voor voormalige vluchtelingen/statushouders. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Asielprocedure;
  • Ervaringen van Vluchtelingenwerk Gouda;
  • Cultuurverschillen;
  • Religie;
  • Gezondheid (o.a. aandacht voor posttraumatisch stresssyndroom);
  • Belang van taal.

Data

De cursus vindt plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

  • Data: 21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9 en 16 november.
  • Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda (m.u.v. 12 oktober). Op die avond vindt de cursus plaats in het Nelson Mandelacentrum, Bernadottelaan 79, Gouda.

De cursus is gratis maar niet vrijblijvend. Als u zich opgeeft, rekenen wij ook op uw komst.

Aanmelden
U kunt zich opgeven tot 14 september via vip@gouda.nl t.a.v. Marjo van Loon, onder vermelding van; Eigenwijs, Wegwijs, ’s Landswijs. Vermeld duidelijk uw naam, mailadres, telefoonnummer en eventueel organisatie.

Na aanmelding ontvangt u uitgebreidere informatie over de inhoud van de modules en de achtergrond van de docenten. De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Er kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. Geef u dus vooral bijtijds op.

Meer weten?
Voor meer informatie over het VIP kunt u kijken op www.gouda.nl/vip. Kijk ook eens www.goudvoorelkaar.nl voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en andere cursussen van het VIP.