Groen en veilige parkeerplaats Goudse Hout

Binnenkort starten werkzaamheden in de Goudse Hout. Na het aanleggen van een avontuurlijke speelplek, een ontmoetingsplein en een uitzichtpunt, wordt nu de parkeerplaats aan de Goudse Houtsingel aangepakt. Het parkeerterrein krijgt een natuurlijkere uitstraling. Daarnaast zijn er aanpassingen voor de algemene veiligheid. De ontwikkelingen in de Goudse Hout zijn onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie.

Verbeteringen

Op de parkeerplaats komen een aantal groenvakken met daarin diverse plantensoorten. Om de overlast van hard rond rijdende auto’s te voorkomen wordt de middenberm aan het eind van de parkeerplaats verlengd. Er komt ook richting de manage een wandelpad met aan beide kanten een rij bomen. Het pad loopt parallel met de watergangen en benadrukt de kavelstructuur. Tijdens de werkzaamheden is de parkeerplaats bereikbaar. De werkzaamheden starten in maart en duren ca. twee weken. Deze werkzaamheden kunnen door bouwverkeer wat overlast vooroorzaken.

Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

De Kwaliteitsimpuls heeft als doel recreatiegebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers zodat zij er meer kunnen doen, beleven en zien. In het ene gebied volstaat een kleine opknapbeurt, elders staan aanzienlijke veranderingen op stapel. Groenalliantie Midden-Holland is eigenaar van de recreatiegebieden en opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Een deel van het werk is gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Staatsbosbeheer staat als beheerder van de recreatiegebieden aan de lat voor de uitvoering. We werken samen met andere partijen om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden.  

Groenalliantie Midden-Holland

Groenalliantie Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en rond de Reeuwijkse Plassen. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden.

27 februari 2020