Goudse sociale coöperatie ´Een Nieuwe Kans´ opgericht

Deze week is in Gouda de sociale coöperatie ´Een Nieuwe Kans´ opgericht. Het doel van de sociale coöperatie is om Gouwenaars met een lange afstand tot de arbeidsmarkt op een geheel nieuwe wijze te motiveren, een zinvolle ontplooiingskans te bieden en te activeren naar de arbeidsmarkt.

De coöperatie staat ook open voor Gouwenaars die niet afhankelijk zijn van een uitkering en die ook wat hulp en begeleiding kunnen gebruiken bij het opzetten van hun (sociale) onderneming. Deze initiatieven bevorderen het doel van de coöperatie. Met de sociale coöperatie wordt uitwerking gegeven aan de doelstelling van het coalitieakkoord ´Nieuwe Energie 2018-2022´ om ruimte te bieden aan inwoners in de bijstand om op vernieuwende en experimentele wijze in zichzelf te investeren en zodoende te werken aan hun toekomst.

De nadruk bij deze coöperatie ligt op het stimuleren van participatie van de leden van de coöperatie. Zo kunnen zij hun netwerk opbouwen, hun (ondernemers)vaardigheden verder ontwikkelen en bovendien een deel van hun inkomen zelf verdienen. Het is mooi als zij daardoor de bijstand kunnen verlaten maar dat is geen doel op zich. Belangrijker is dat de leden als sociaal ondernemers betekenisvol bezig zijn, werken aan doelen met maatschappelijke impact en bovenal dat hun kwaliteiten volledig worden benut, zij zelfvertrouwen opdoen en een gevoel van eigenwaarde creëren.

Begin 2021 wordt de coöperatie gehuisvest in het pand van de stichting The Melting Shop, die ook zorgt voor de begeleiding van de leden. De deelnemers van The Melting Shop hebben ervaring met het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de ondersteuning die de gemeente biedt (in de vorm van lessen ondernemersvaardigheden) en met de ondersteuning vanuit The Melting Shop moeten de leden van de sociale coöperatie groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De coöperatie wordt in eerste instantie opgezet voor de duur van drie jaar. Na één en na twee jaar volgt een evaluatie. Besluitvorming over doorgaan van de coöperatie vindt daarna plaats. 

De coöperatie is tijdens een online bijeenkomst officieel opgericht in aanwezigheid van onder andere wethouder Rogier Tetteroo van Werk en Inkomen. Tetteroo: “De sociale coöperatie kan een aantrekkelijk aanbod zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De ervaringen van andere coöperaties in het land hebben we meegenomen in onze opzet, hiermee wordt de Goudse aanpak versterkt. We gaan eerst kijken welke mensen met een uitkering lid willen en kunnen worden van de sociale coöperatie. We willen leden regie geven over de wijze waarop ze met hun idee, kennis en ervaring aan de slag kunnen gaan. Gouda heeft veel betrokken ondernemers die mede Gouwenaars met raad en daad terzijde willen staan en dat weerspiegelt zich ook in het bestuur. Ik ben er trots op om te zien dat de samenwerking met hen leidt tot dit mooie concrete resultaat met bovendien straks de opening van de fysieke locatie bij The Melting Shop." 

Het bestuur bestaat uit twee leden die het ondernemersvak van haver tot gort kennen: Maarten van Grieken en Frank Gijzen. Martin Kramer is bestuurslid namens de gemeente. De ondersteuning tijdens het oprichtingsproces was in handen van Guus Koster (De Coöperatieexpert) en Mieke van Tilburg (Mieke van Tilburg projectmanagement). De begeleiding aan cliënten is in handen van Debora Boadu en Petra den Uijl, namens The Melting Shop. 

Oprichting sociale coƶperatie "Een Nieuwe Kans"

Foto van links naar rechts: Debora Boadu, Martin Kramer, Frank Gijzen, Petra den Uijl, Mieke van Tilburg, Maarten van Grieken, Rogier Tetteroo en Guus Koster.

28 oktober 2020