Goudse LHBTI-intentieverklaring ondertekend tijdens Roze Zaterdag

Wethouder Thierry van Vugt heeft op 23 juni tijdens Roze Zaterdag namens de gemeente Gouda een intentieverklaring ondertekend waarmee zij haar inwoners laat weten zich sterk te maken voor de verbetering van de maatschappelijke positie van LHBTI’s. Een van de onderdelen uit de verklaring is de toetreding van de gemeente Gouda tot het landelijk netwerk van de Regenboogsteden in het najaar.

In Gouda mag je zijn wie je bent
Iedereen heeft de vrijheid om zichzelf te zijn. Die vrijheid lijkt echter voor LHBTI’s niet altijd vanzelfsprekend. Het college van Burgemeester en Wethouders vindt het belangrijk dat diversiteit in Gouda wordt omarmd, om zo op goede voet samen te leven. De gemeente Gouda heeft daarom in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties in de stad besproken wat nodig is om de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTI’s te verbeteren en heeft hiervoor een LHBTI-visie opgesteld.

Intentieverklaring
Een van de onderdelen uit de verklaring is de toetreding van de gemeente Gouda tot het landelijk netwerk van de Regenboogsteden in het najaar. Een ander onderdeel is dat de gemeente zal samenwerken met organisaties in de stad, scholen, de politie, sportverenigingen en werkgevers om een LHBTI-vriendelijke omgeving te realiseren.

Ondertekening
Foto: Lima Fotografie

(Persbericht: 23 juni 2018)