Gouds symposium 'Diversiteit en arbeidsmarkt'

De gemeente Gouda streeft een inclusieve samenleving na. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht bijvoorbeeld afkomst, geaardheid, religie of beperking. Ook op de werkvloer. Dit is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden aan de slag kunnen. Toch gaat dat in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk. Daarom organiseert de gemeente een symposium rondom het thema diversiteit en arbeidsmarkt.

De gemeente nodigt iedereen uit die zich bij dit onderwerp betrokken voelt. Van ondernemers, mensen uit doelgroepen die een achterstand ervaren, organisaties en instellingen en burgers tot studenten en scholieren. Het symposium is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar voor de organisatie wel handig en kan via diversiteit@gouda.nl.

‪Dinsdagavond 22 januari 2019‬
Tijdstip: ‪20.00 – 22.00‬ (inloop vanaf 19.30)
Locatie: De Garenspinnerij, Turfsingel 34a in Gouda

Álle talenten zijn welkom
Elk mens heeft talenten en die zijn welkom in een stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. En zeker ook een stad waarin voor discriminatie geen plek is. De werkvloer is de plek om deze talenten te laten zien, en voor werkgevers is het de mogelijkheid om optimaal te profiteren van de verschillen tussen mensen. De samenleving is divers en een divers personeelsbestand biedt een kans om optimaal bij diverse klanten of doelgroepen aan te sluiten.

In de praktijk soms lastig
Maar in de praktijk is dit niet altijd gemakkelijk. Waar vind je als werkgever en ondernemer talent met andere achtergronden en kenmerken als die van jezelf? Hoe geef je leiding aan een divers personeelsbestand? En hoe blijf je gemotiveerd als baanzoekende, als je een minder makkelijke uitgangspositie hebt dan anderen en als je last hebt van discriminatie?

Gemeente ondertekent Charter Diversiteit
Het gesprek hierover wil de gemeente Gouda graag opstarten. Samen zoeken we antwoorden om concrete stappen te zetten. Een daarvan is het ondertekenen van de Charter Diversiteit (www.diversiteitinbedrijf.nl). Met deze ondertekening verplicht de gemeente Gouda zich om het voortouw te nemen om de personele samenstelling van haar organisatie diverser te maken. 

Het programma
19.30 
zaal open
20.00  start programma met impressies uit Gouda over diversiteit en arbeidsmarkt
20.10  ondertekenen charter ‘diversiteit’ door College van B&W gemeente Gouda
20.30  inspiratie door Melvin Tjoe Nij (oprichter The Other Businessman, verbonden aan VNO-NCW)
20.55  start deel-sessies
Samenwerken: eenheid in verscheidenheid. Hoe maak je als ondernemer en organisatie het verschil? Onder leiding van Dr. Joost van der Weide, associate lector diversiteit en samenwerking, lectoraat Sociale Innovatie, Christelijke Hogeschool Windesheim 
Best practices van een divers personeelsbestand
Onder leiding van studenten van de Universiteit Utrecht die onderzoek hebben gedaan naar dit onderwerp in opdracht van de gemeente Gouda.
De goede match tussen ‘divers’ talent en organisatie
Onder leiding van Melvin Tjoe Nij (oprichter The Other Businessman, verbonden aan VNO-NCW)
21.40  De Wereld Draait Door-panelgesprek onder leiding van Mirjam van Esschoten met deelnemers uit de doelgroepen, bedrijfsleven en politiek. Interactie met de zaal
22.15  afronding van het programma