Gouda sluit jaarrekening 2019 positief af

De gemeente Gouda presenteerde donderdag 25 juni de jaarrekening van 2019. Deze komt op een moment dat de coronacrisis de wereld domineert. Wethouder van Financiën Michiel Bunnik: “Als gemeentebestuur zijn wij tevreden over de resultaten en ontwikkelingen in de stad. We hebben 2019 positief afgesloten. Dat geeft ons een betere basis om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het is onze eerste prioriteit om inwoners en ondernemers in de stad weer op weg te helpen. Het resultaat van 2019 komt daarmee in een ander perspectief te staan.”

Financiële resultaten

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 9 miljoen. Het college stelt voor om een bedrag van € 1,8 miljoen als buffer toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is het bedrag dat overblijft na diverse verrekeningen. De totale omvang van de algemene reserve komt dan uit op € 31,1 miljoen en is juist in deze crisistijd enorm belangrijk. Opvallend zijn de stijgende kosten voor de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Dit is een landelijke trend. In Gouda zijn de kosten ten opzichte van 2018 met ruim € 7,3 miljoen gestegen. De impact op 2019 is beperkt, omdat de begroting door het college tussentijds is bijgesteld. De schuldpositie van Gouda is voor het vijfde achtereenvolgende jaar gedaald en ligt ruim onder het afgesproken schuldenplafond. De weerstandsratio blijft ‘ruim voldoende’ en is uitgekomen op 1,7.

Gerealiseerd in 2019

Er zijn in 2019 meer mensen aan werk geholpen, er waren minder woninginbraken, Gouda werd groener en 1,1 miljoen toeristen bezochten de stad. Ook werd Gouda uitgeroepen tot beste evenementenstad van Nederland. Voor de oudere inwoners werd de Voor-elkaar-pas gelanceerd en om Goudse kinderen en jongeren gezond te laten opgroeien is er gestart met het Team Inverbinding. Dit is slechts een greep uit de resultaten. Volgens wethouder Bunnik is er ook voortgang geboekt op thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van Gouda: “We hebben stappen gezet op het gebied van het veranderende klimaat, de energietransitie, de benodigde woningbouw en een betere verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Voorbeelden hiervan zijn het bidbook voor Campus Gouda, de versnelling van de woningbouw in de Spoorzone en het binnenhalen van de Regio Deal Bodemdaling."

Actuele situatie

De gemeente kijkt met de jaarrekening terug op een goed 2019. Tegelijkertijd is er het besef dat het COVID-virus invloed heeft op de actuele en toekomstige financiële situatie van de stad. Wethouder Bunnik: “Later deze week informeren we de gemeenteraad over de financiële impact van de mogelijke coronamaatregelen. We beschrijven daarin de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2020, die naast corona worden beïnvloed door de blijvende stijgingen in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. We staan voor nieuwe uitdagingen, maar hebben als gemeentebestuur een goede uitgangspositie om te doen wat nodig is in deze uitzonderlijke tijd.” De jaarrekening wordt volgende week in de gemeenteraad besproken en zal naar verwachting op 6 juli worden vastgesteld.

Kijk voor meer informatie en cijfers op www.gouda.nl/jaarstukken.

25 juni 2020