Gouda geeft gul haar mening

De een kwam speciaal ervoor naar de Chocoladefabriek. De ander werd op de markt verrast met vragen. Tijdens de Week van Gouda’s toekomst gaven op drie scholen 170 leerlingen hun mening over de Goudse toekomst in 2030. Ook waren er vijf aanloopmomenten waarbij zo’n 250 mensen zijn gesproken en vier georganiseerde bijeenkomsten. Daarnaast namen bijna 300 Gouwenaren de moeite om online hun mening te geven over één van de vier toekomstscenario’s van Gouda. Al deze meningen gaan samen het uiteindelijke, gewenste beeld vormen van Gouda in de toekomst: de stip op de horizon.

"Het is geweldig om te merken dat zoveel Gouwenaren, bedrijven en instellingen betrokken zijn met hoe Gouda zich wil ontwikkelen. Gouda is van ons allemaal en ik dank een ieder voor hun reactie. Dat is dan ook exact de reden dat we dit proces als gemeente hebben gefaciliteerd en de stad aan zet is”, aldus burgemeester Mirjam Salet. Het traject vindt plaats in samenspraak met inwoners en partners uit de stad vanuit uiteenlopende sectoren zoals de zorg, woningcorporaties, wetenschap, provincie, scholen en bedrijfsleven.

Eén scenario of een combinatie

De gemeente gaat aan de slag met alle input om een toekomstbeeld te formuleren. Dit kan één van de scenario’s worden, maar het kan ook een combinatie worden van delen uit de scenario’s. Deze input wordt verwerkt tot een toekomstbeeld voor 2030 met een stappenplan om daar te komen. De planning is erop gericht om de bestuurlijke besluitvorming in de gemeenteraad vóór het zomerreces van 2019 af te ronden.

In vier stappen naar het doel

Het traject om tot de toekomstvisie te komen en waarbij de stad wordt betrokken, verloopt in vier stappen. Op dit moment is stap drie bijna afgerond. De vier stappen zijn:

1. Verkenning van het verleden, heden en toekomst
Eerst moest de startsituatie worden bepaald. Daarin komt het verleden aan de orde: door welke ontwikkelingen is het Gouda van nu gevormd? Gekeken is naar hoe Gouda er nu uitziet en aansluitend is gevraagd welke trends en opgaven er voor Gouda liggen.
 
2. Samen toekomstscenario’s maken
In deze stap is de gemeente met de stad in gesprek gegaan om informatie op te halen over hoe zij de toekomst zien. Dit gebeurde via een workshop en ‘turbosessies’ met bijvoorbeeld een ondernemersvereniging of buurtvereniging. Deze informatie vormde de basis voor een viertal toekomstscenario’s.
 
3. Scenario’s voorleggen aan de stad
Daarna ging de gemeente weer de stad in. Inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen mochten hun mening geven over de scenario’s, en kiezen. Dit gebeurde onder meer via een enquête en op plekken waar inwoners zijn zoals scholen, de markt en bibliotheek. Zo ontstaat een gemeenschappelijk beeld. 
 
4. Het maken en presenteren van het toekomstbeeld van Gouda
Al deze zoektochten leiden tot één gezamenlijk toekomstbeeld van Gouda als resultaat. Dit beeld stelt de gemeenteraad uiteindelijk vast, samen met een stappenplan om naar dit toekomstbeeld toe te werken.
 
Meer informatie? Kijk op www.gouda.nl/toekomstvisie.

(22 februari 2019)