Gouda digitaal op de kaart

Op donderdag 21 juni presenteert wethouder Thierry van Vugt met trots in de Chocoladefabriek de Cultuurhistorische Basiskaart van Gouda. Dit is het digitale informatiesysteem waarin iedereen zelf via internet “het verhaal van de stad Gouda” kan reconstrueren. Hoe is de stad ontstaan? Wat is de relatie met het landschap, wat is de samenhang tussen de structuren en de stedenbouw en hoe passen het watersysteem en de bebouwing daarin?

Met deze Cultuurhistorische Basiskaart (CHBK) wordt samenhang in beeld gebracht en wordt duidelijk welke informatie al wel bekend is en welke juist nog niet. Het ontsluiten van onze erfgoedinformatie op de stadsplattegrond draagt bij aan het vergroten van het begrip voor de omgeving. Bovendien kunnen op deze manier stadsgeschiedenis en erfgoed als inspiratie dienen voor plannenmakers. Er zijn themalagen die inzoomen op specifieke onderwerpen. Op dit moment zijn dat de thema’s: religie, handel en industrie en scheepvaart. In de toekomst worden nieuwe themalagen toevoegd. Eigenlijk is de informatiekaart geen kaart maar een database met behulp waarvan iedereen zelf kaartbeelden kan samenstellen. Iedereen kan op die manier precies vinden waar hij of zij naar op zoek is.

Onuitputtelijke informatiebron voor iedereen

De CHBK is er niet alleen voor iedereen die met ruimte- en planontwikkelingen te maken heeft zoals de plantoetser van de gemeente en de ontwikkelaar, maar ook -als historische informatiebron- voor inwoners en gebruikers van de stad; voor de in erfgoed geïnteresseerde inwoner en om mensen te interesseren voor de geschiedenis van de stad Gouda. Zo kan de CHBK als bron dienen voor stadswandelingen.

Bronnen

Als basis voor de inhoud van de kaart is er met name gebruik gemaakt van de enkele dikke Goudse informatiebronnen: 1000 jaar Gouda, Gouda van Wim Denslagen, het vierdelige staatnamenboek Stad van de Gouwenaars en een uitgebreide analyse van het watersysteem. Daarnaast zijn in de CHBK links aangebracht naar allerlei onderzoeken, zoals naoorlogs architectuur in Gouda, cultuurhistorische analyses en naar alle aanwijzingsbesluiten van de gemeentelijke monumenten. Historische kaarten zijn als ondergrond te gebruiken en ook is er een link naar de Goudse Canon.

De Cultuurhistorische Basiskaart is al te bereiken via: www.gouda.nl/chbk.