Goed bezochte extra informatieavond bomen Nieuwehaven

Op verzoek van bewoners van de omringende straten hield de gemeente Gouda donderdagavond 7 november een extra informatieavond over de bomen in de Nieuwehaven. Een groep betrokken bewoners rondom de Nieuwehaven wilde meer informatie over het gelopen proces van de werkgroep en hun eigen ideeën vertellen om een einde te maken aan de wortelopdruk. De avond trok circa 50 bewoners uit de Nieuwehaven en omringende straten.

De werkgroep bestaande uit bewoners en ondernemers in de Nieuwehaven kwam de afgelopen maanden vele keren bij elkaar. De werkgroep kwam met een langetermijnoplossing om de wortelopdruk in de straat tegen te gaan. Ze koos daarbij voor vervangen van de platanen door drie andere soorten bomen. De gekozen bomen worden minder groot en kunnen beter omgaan met de groeiomstandigheden in de straat. Het proces, de afwegingen en de keuze zijn in een presentatie uitgelegd.

Reacties van buurtbewoners verzameld

Buurtbewoners konden vragen stellen aan de werkgroep, de gemeente en het bureau dat de bomen onderzocht. De betrokken groep bewoners uit straten rondom de Nieuwehaven kreeg ook alle gelegenheid om hun visie te geven en ideeën te vertellen. Naderhand konden alle aanwezigen een reactieformulier invullen. Ongeveer 20 mensen deden dit.

Goede bijeenkomst

Alle informatie die de avond heeft opgeleverd nemen gemeente en werkgroep van Nieuwehaven-bewoners mee om te bestuderen en bespreken. Uiteraard wordt de buurt geïnformeerd over de uitkomst en de volgende stappen in het proces. De gemeente kijkt terug op een goede bijeenkomst waarbij naar elkaar werd geluisterd en de vele betrokken bewoners konden zeggen wat zij wilden.

8 november 2019