Goed Geregeld: onderscheiding voor Kernkracht

KernKracht heeft de zaken goed geregeld voor haar vrijwilligers. Daarom kreeg KernKracht zojuist van wethouder Corine Dijkstra het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De onderscheiding is vier jaar geldig.

Goed Geregeld
De NOV kent de landelijke kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld toe aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan hun kwaliteitscriteria. KernKracht voldoet aan deze strenge criteria. Vrijwilligers van KernKracht geven aan dat ze zich gewaardeerd en serieus genomen voelen.

In veel organisaties zijn vrijwilligers actief. Vrijwilligerswerk is heel divers, komt voor in alle sectoren en raakt daardoor alle werkterreinen. Met een goed vrijwilligersbeleid waarborgt een organisatie dat zij op een goede manier werkt met vrijwilligers. Dat is belangrijk voor:

• het werkplezier van vrijwilligers;
• het werkplezier van beroepskrachten;
• de betrokkenheid van vrijwilligers bij de organisatie;
• goedlopende werkprocessen;
• het bereiken van de organisatiedoelstellingen;
• het werven van nieuwe vrijwilligers;
• voor het imago van vrijwilligerswerk in het algemeen.

Gouda steunt haar vrijwilligers
Gouda kent veel vrijwilligers, zeker één op de drie inwoners van Gouda doet vrijwilligerswerk. Zij zijn daarmee onmisbaar voor de stad. Daarom steunt de gemeente vrijwilligerswerk en erkent het belang van ‘zaken goed te regelen voor vrijwilligers’. De gemeente Gouda feliciteert KernKracht dan ook van harte met deze onderscheiding.

VrijwilligersInformatiePunt (VIP) Gouda
Het VIP van de gemeente zet zich concreet in voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Zij ondersteunt en adviseert in de brede zin. Zijn er vragen over vrijwilligerswerk? Het VIP kan u verder helpen. Kijk voor meer informatie over het VIP op www.gouda.nl/vip.

(22 november 2018)