Gemeenten werken samen aan toekomst Promen

Gouda wil samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas verder met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening bij Promen. Daarnaast wil Gouda samen met de overige gemeenten aan Promen vragen om vraaggerichte dienstverlening te organiseren voor de Participatiewet, waaronder beschut werk. De komende tijd gaan de gemeenten in overleg met Promen om dit verder uit te werken.

Promen is een juridisch samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) van de zeven betrokken gemeenten, waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Vanwege de veranderingen die in gang zijn gezet door de decentralisaties en de Participatiewet is het nodig om met elkaar te kijken naar de toekomst van Promen. De zeven gemeenten zijn daarom gestart met een bestuurlijk besluitvormingstraject (voor de periode 2018-2025) over hoe de gemeenten willen omgaan met mensen die in de sociale werkvoorziening werken. Het is belangrijk dat de mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aan de slag kunnen blijven bij de huidige werkvoorziening Promen.

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor mensen met een uitkering Participatiewet. De gemeenten Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas willen vanaf 2018 verder met de re-integratie van deze doelgroep. Daarbij wordt gekeken wat verschillende cliëntgroepen nodig hebben om weer aan het werk te kunnen komen. Het verzoek aan Promen is om daarvoor specifieke trajecten te ontwikkelen. Ook de invulling van beschut werk hoort hierbij. Deze vraag kan per gemeente verschillen. Daarom wordt aan Promen gevraagd deze vraaggerichte één-op-één dienstverlening vorm te geven.

De komende tijd wordt er overleg gevoerd met Promen over de verdere uitwerking. De planning is dat de besluitvorming rond de zomer plaatsvindt. Vanaf 2018 kan dan de nieuwe manier van samenwerken met Promen starten.

(Persbericht: 28-03-2017)