Gemeente en eigenaar Nieuwe Marktpassage maken afspraken over komst Coop

De komst van een Coop in de Nieuwe Marktpassage is een stap dichterbij. De eigenaar van de Nieuwe Marktpassage en de gemeente tekenden dinsdag hierover een overeenkomst. De supermarkt past in het beeld van de benodigde voorzieningen in de groeiende binnenstad. Nu de overeenkomst is getekend, kan de gemeente de benodigde omgevingsvergunning komende week afgeven.

De Lenferinkgroep Zwolle is eigenaar van de Nieuwe Marktpassage en heeft een aanvraag ingediend voor de vestiging van de in de binnenstad passende supermarkt. Het plan sluit aan bij de Goudse winkelvisie die de mogelijkheid biedt voor een tweede supermarkt in de binnenstad. Dit met het oog op de verwachte toename van het aantal woningen en bezoekers in de binnenstad.

De gemeente is enthousiast over deze ontwikkeling. Er is nu sprake van leegstand en ook de Agnietenstraat kan een verbeterslag gebruiken. De leegstand wordt door de vestiging van de supermarkt grotendeels opgelost en heeft een gunstige uitwerking voor de huidige winkels. De kwaliteit van het gebied krijgt een mooiere aanblik en een groenere uitstraling.
De supermarkt draagt straks bij aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de (binnen)stad. Verder zorgt het voor meer levendigheid en is het goed voor de werkgelegenheid.

In de overeenkomst staan behalve afspraken over financiering ook afspraken over o.a. de aanpassingen aan de gevel, herinrichting van het openbaar gebied, fietsparkeren en verkeersafwikkeling etc. In de toekomst wordt ook meegedacht over de ontwikkeling van een binnenstadslogistieksysteem. De planontwikkeling en realisatie wordt in opdracht van de Lenferink Groep uitgevoerd door ontwikkelaar Webscon. Naar verwachting opent de Coop in het vierde kwartaal van 2019 haar deuren.

nieuwe marktpassage

ondertekening nieuwe marktpassage coop

beeld nieuwe coop

(15 mei 2019)