Gemeente Gouda verruimt mogelijkheden om monumenten te verduurzamen

De gemeente Gouda gaat met ingang van 1 januari de mogelijkheden verruimen om monumenten te verduurzamen. Hierdoor kunnen eigenaren van Gouds erfgoed makkelijker een vergunning aanvragen voor zonnepanelen, isolatieglas of andere energiebesparende maatregelen. Een deel van de maatregelen zal bovendien worden vrijgesteld van de vergunningplicht. De gemeente stelt ter stimulering van verduurzaming van erfgoed groene leges in, zodat er een korting is op de kosten voor deze vergunning.

Bij de nieuwe regels is gezocht naar een goede balans tussen het zorgvuldig omgaan met de waarden van het erfgoed aan de ene kant en het stimuleren van maatregelen die bijdragen aan CO2-vermindering aan de andere kant. Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur, erfgoed en monumenten): “We vinden het belangrijk dat het erfgoed in de stad behouden blijft en dat monumenten tegelijkertijd voldoen aan de hedendaagse eisen en wensen, waaronder verduurzaming en CO2-vermindering. Beide ambities versterken elkaar. We zetten ons in het nieuwe beleid in om verduurzaming van monumenten gemakkelijker, sneller en goedkoper te maken.”

Er komt een handleiding op de gemeentelijke website en een dakenkaart voor zonnepanelen. Op de dakenkaart kan een eigenaar zien of een dak geschikt is voor zonnepanelen. Die kaart wordt komende tijd ontwikkeld. De nieuwe regels gaan dan in per 1 januari 2021. Voor de meeste monumenten gaan sneltoetscriteria gelden. Zo is vooraf duidelijk aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen.

Groene monumentenleges

Er geldt vanaf 2021 een korting op de kosten voor de vergunning voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of isolatieglas. Bij een investering in duurzame maatregelen tot € 20.000 is dat ongeveer € 150,- per vergunningaanvraag. Bij een investering boven de € 20.000 is dat ongeveer € 300,-.

Investeren in de toekomst

De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2021. Wethouder Hilde Niezen (Duurzaamheid en energie): “De nieuwe regels sluiten aan bij de ambitie van Gouda om in 2040 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn. Ook is het een investering in de toekomst van de gebouwen. Door de maatregelen kan een monument weer voor langere tijd mee en kan een eigenaar besparen op de energiekosten."

17 september 2020