Gemeente Gouda kan verder met sloop Turfmarktkerk

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak Turfmarktkerk en geoordeeld dat er geen aanleiding is om het bestuursdwangbesluit voor de sloop van de Turfmarktkerk te schorsen. Dat betekent dat de gemeente nu alsnog verder kan gaan met de sloop van de Turfmarktkerk. De kerk zal onder regie van de gemeente worden gesloopt tot op veilige hoogte, waarna de regie weer terug gaat naar de eigenaar.

De eigenaar van de Turfmarktkerk had de rechter eind november verzocht om een voorlopige voorziening te treffen om te voorkomen dat de gemeente verder kan gaan met de begin november gestarte sloopwerkzaamheden. De rechter gaat hier niet in mee, en stelt de gemeente in staat de sloop nu te hervatten. Die was tijdelijk stil gelegd om de uitspraak van de voorzieningenrechter af te wachten.

Volgens de gemeente is er nog altijd voldoende aanleiding om de kerk zo snel mogelijk te slopen. Een nieuwe analyse van een externe constructeur bevestigt dit beeld. Voor de gemeente is de veiligheid van de omgeving en omwonenden nog altijd leidend. De gemeente kan nu door met de sloop en de gevaarzetting voor omwonenden zo snel mogelijk wegnemen. Zo snel als het veiligheidshalve kan, zal de eigenaar weer in staat worden gesteld om zelf verder te gaan met de dan resterende sloop en projectontwikkeling. Er zal in overleg met de aannemer zo snel mogelijk gestart worden met de verdere sloopwerkzaamheden tot veilige hoogte. Komende tijd zal parallel ook de inhoudelijke behandeling van het door de eigenaar ingediende bezwaarschrift plaatsvinden.

19 december 2018